Ett kulturellt språng framåt?

I oktober 2011 höll kommunistpartiets 17:e centralkommitté sitt sjätte plenum (十七届六中全会). Den stora frågan som behandlades var en satsning på kultur och ett beslut togs om att ”främja en stor kulturell utveckling och blomstring” (推动文化大发展大繁荣). I januari 2012 publicerade Hu Jintao (胡锦涛) en artikel på samma tema i partiets teoretiska tidskrift Qiushi (求是 ”Sök sanningen”, tidigare Röda fanan 红旗).

Hu Jintao säger att ”vi måste se klart hur fientliga internationella krafter just nu intensifierar sina planer på att västernisera och dela upp Kina. De ideologiska och kulturella områdena är fokus för deras långsiktiga infiltration” (我们必须清醒地看到,国际敌对势力正在加紧对我国实施西化、分化战略图谋,思想文化领域是他们进行长期渗透的重点领域). Det långa dokumentet från oktober 2011 beskriver önskemål, planer och förväntningar inom en mängd kulturområden och man berör också den ”hälsosamma och progressiva Internet-kultur” (健康向上的网络文化) man vill skapa. Vidare skrivs om hur ”statens kulturella soft power” (国家文化软实力) ska stärkas och bli till ”en stark andlig kraft” (强大精神力量) för att främja utvecklandet av ett harmoniskt samhälle. Utövare inom alla kulturformer uppmanas att ”aktivt kasta sig in i kulturellt kreativa aktiviteter för att sjunga tidens och folkets lov” (积极投身到讴歌时代和人民的文艺创造活动之中). Man utgår också ifrån att ”kinesisk kultur” är sammanhållen och enhetlig och speglar ”den kinesiska nationen” (中华民族).

Målning av Tang Zhigang (唐志刚, f. 1959) ur serien "Kinesiska sagor" (中国童话)
Målning av Tang Zhigang (唐志刚, f. 1959) ur serien ”Kinesiska sagor” (中国童话)

Det här låter bitvis mycket likt Mao Zedongs tal om kultur i Yan’an (延安) 1942. Mao menade att ”vi måste också ha en kulturell armé, vilken är en nödvändighet för att ena våra led och för att besegra fienden” (我们还要有文化的军队,这是团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队). Men hur ska detta gå till? Vem ska ställa upp på detta? Satsningarna i Kina har uppmärksammats av Myndigheten för kulturanalys och nämns i den färska rapport som nyligen lagts fram till regeringen. Men kan man kommendera fram kreativitet?

Den nya politiken har dock mött motstånd. Den kände författaren och konstnären Feng Jicai (冯骥才, f. 1942) liknade häromdagen hela satsningen vid ”det stora språnget framåt” (大跃进), den förödande kampanj 1958-1961 då folkkommuner (人民公社) infördes och ”bakgårdsugnar” (土法炼钢炉) skulle producera stål. Feng menade att det är stor risk att det hela blir ett ”tomt skal” (空壳). Kloka ord av en man som är vice ordförande i China Federation of Literary and Art Circles (中国文学艺术界联合会), paraplyorganet för alla organiserade författare, musiker, filmare och konstnärer i Kina. Kulturen i Kina sjuder av kreativitet helt utan partiets påbud.

On Chinese cultural policy, fear of Western ”cultural and ideological infiltration” and decisions to ”promote a great cultural development and prosperity”. Can culture be commanded and creativity ordered? 

关于“推动文化大发展大繁荣”大计划的思考。有没有”国际敌对势力…实施西化”?上面可以下令就出现创造力?

Kommentera