Nu börjar det… 开始了… It starts…

”Allt tal är skrift i vatten” brukade min far ofta säga. Det ligger något i detta och man kan verkligen fundera på hur mycket som kommer att sparas av det vi idag digitalt producerar. Kanske inte heller den här bloggen kommer att sparas, kanske blir den inte särskilt långlivad eller aktiv. Vi får se. Nu har jag i alla fall börjat… Det kommer nog att handla en hel del om Kina, ibland blir det en och annan rad på kinesiska, kanske på engelska. Välkomna att följa med!

我的父亲经常说:“所说的话都是写在水里的文字”。这说法有点道理,使我考虑当今社会所产生的电子文章,多少会被保留?很可能这博客也不会保留,很可能也不会持续很长、不一定会很活跃。看看吧。不管怎样现在就开始了…关于中国的帖子应该多一点,有时写中文有时写英文。欢迎!

My father used to say that ”all speech is writing in water”. There is something about that saying, and you can really wonder how much will remain of what we produce digitally today. Maybe not even this blog will be saved, maybe it will not last very long or be very active. We will see. It starts now, anyway… There will be a lot about China, sometimes in Chinese, sometimes in Swedish. Welcome!

Kommentera