Om 关于 About

Jag som skriver här heter Fredrik Fällman och är docent i sinologi, lektor i kinesiska vid Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Jag driver också Fällmans Kinakonsult. Jag har sysslat med Kina i drygt 20 år, forskar om historien och det kulturella utbytet mellan Kina och Väst samt om religion och etnicitet i Kina.

博主名叫杨富雷,汉学博士、哥德堡大学语言与文学系副教授、咨询家。我已二十多年研究中国,主要是中西文化交流史和近现当代中国宗教和民族问题。

The blog writer here is Fredrik Fällman, Associate Professor of Sinology and Senior Lecturer in Chinese at the Department of Languages and Literatures at the University of Gothenburg. I also run Fällmans China Consultancy. I have studied China for over 20 years, and my research deals with the history of Sino-Western cultural exchange as well as religion and ethnicity in China.